Cennik

Cennik Tłumaczeń

Cennik tłumaczeń pisemnych zwykłych

cena za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) w trybie zwykłym w PLN

Kierunki tłumaczeniaCena brutto
angielski >polski 60,00
polski>angielski 60,00
Cennik tłumaczeń pisemnych przysięgłych (poświadczonych)

Cena za 1 stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami) w trybie zwykłym w PLN; każda rozpoczęta strona tłumaczenia uwierzytelnionego liczona jest jako 1 pełna.
UWAGA:
1 strona tłumaczenia poświadczonego obejmuje 1125 znaków ze spacjami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r. w sprawie czynności tłumacza przysięgłego. Znakiem jest każda litera, cyfra, znak interpunkcyjny i pojedyncze spacje między wyrazami.
Strona tekstu przekazana do tłumaczenia nie jest równa stronie rozliczeniowej. Podstawą do rozliczenia jest zawsze ilość znaków tekstu przetłumaczonego. Jedna strona tekstu wyjściowego może równać się np. dwóm stronom rozliczeniowym.

Kierunki tłumaczeniaCena brutto
angielski >polski 60,00
polski>angielski 60,00

Cennik typowych usług tłumaczeniowych:
Poniższe tabela przedstawia aktualne ceny typowych usług świadczonych przez tłumacza przysięgłego. Ceny te zostały określone na podstawie obowiązującej stawki podanej w tabeli­ powyżej oraz na podstawie praktyki zawodowej tłumacza. Jednakże wartość tłumaczenia ostatecznie zależy od rzeczywistych rozmiarów tekstu źródłowego, stopnia specjalizacji oraz oczekiwanego terminu realizacji.

Cennik tłumaczeń przysięgłych wybranych dokumentów standardowych z polskiego na angielski
DOKUMENTY POLSKIECena brutto w PLN
Świadectwo pracy od 100 zł
Akt urodzenia od 100 zł
Akt małżeństwa od 100
Dyplom ukończenia studiów od 100
Suplement do dyplomu (zależnie od ilości wpisów) od 280
Zaświadczenie o stanie cywilnym od 60 zł
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów od 60 zł
Zaświadczenie o niekaralności od 100 zł
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego od 60 zł
Opinia o pracowniku od 60 zł
Poświadczenie zameldowania na pobyt stały od 60 zł
Rachunek/faktura od 60 zł
Świadectwo dojrzałości od 180 zł
Świadectwo ukończenia obsługi wózków widłowych od 120 zł
Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej od 120 zł
Umowa sprzedaży samochodu od 60 zł
Odpis zwykły księgi wieczystej od 280 zł
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od 180 zł
Zaświadczenie REGON od 120 zł
Zgoda na wyjazd dziecka za granicę poświadczona notarialnie od 180 zł
Cennik tłumaczeń przysięgłych wybranych dokumentów standardowych z angielskiego na polski
DOKUMENTY ANGIELSKIECena brutto w PLN
Dowód rejestracyjny samochodu/motocyklu z Wielkiej Brytanii (UK Registration Certificate) od 120 zł
Dowód rejestracyjny z Kanady od 180 zł
Amerykański dowód rejestracyjny (Certificate of Title) od 180 zł
Amerykański dowód rejestracyjny - Stan INDIANA, NEW JERSEY, MASSACHUSETTS (Certificate of Title) od 180 zł
Akt urodzenia/zgonu (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Irlandia) (Certified copy of an Entry) od 100 zł
Akt urodzenia z USA -Stan Kolorado/New Jersey od 100 zł
Akt małżeństwa (Wielka Brytania, Irlandia) (Certified copy of an Entry) od 100 zł
Formularz podatkowy P60 (Wielka Brytania - roczne dochody) od 100 zł
Amerykańskie/brytyjskie prawo jazdy od 60 zł
Faktura za transport morski pojazdu (Invoice for transportation) od 100 zł
Opinia o pracowniku (Testimonial/letter of reference) od 60 zł
Rachunek/faktura (Bill/invoice) od 60 zł
Świadectwo pochodzenia pojazdu (Certificate of Origin for a Vehicle) od 100 zł
Umowa sprzedaży pojazdu (Bill of Sale/ Vehicle Transfer and Reassignment Form) od 60 zł
Odcinek wypłaty (pay slip, pay advice) od 60 zł

Na życzenie Zleceniodawcy WYKONAWCA może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326).

Cennik tłumaczeń ustnych

cena w PLN

TrybCena brutto
Konsekutywne 200,00/za pierwszą 1h, każda kolejna rozpoczęta godzina 150,00/1h
Konsekutywne 600,00/do 4h
Konsekutywne 1000,00/do 8h
Cennik korekty tłumaczeń pisemnych

cena za 1 stronę obliczeniową w PLN

Rodzaj tekstuCena brutto
Zwykły 36,00
Specjalistyczny 46,00

Cennik kursów językowych legal English

Język angielski
Rodzaj oferty edukacyjnejCena dla zajęć indywidualnychCena dla grup
Kurs językowy legal English 60,00/60minut
90,00/90minut
cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników