Umowy – czasowniki

Co strona umowy może zrobić?

The party represents and warrants - Strona oświadcza.

The party signs=concludes=executes=enters into the contract with...- Strona podpisuje/zawiera umowę z...

The party declares - Strona oświadcza, ogłasza.

The party defaults on a contract/agreement - Strona nie wywiązuje się z umowy.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment