Umowy – łączniki

W celu zachowania przejrzystości umowy, autor powinien stosować odpowiednie łączniki.

Poniżej kilka przykładów:

By reason of=because of - ponieważ,

By virtue of - z tytułu, w związku z,

With respect to - w związku z, w przypadku, w odniesieniu do, dotyczący,

In respect of - z tytułu, w zakresie, odnośnie,

In connection with - w związku z,

Incident to - w związku z,

For the benefit of - na rzecz (jakiejś osoby).

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment