Umowy kredytowe cd.

Kolejna porcja słownictwa, którego znajomość jest niezbędna przy tworzeniu ww. umów:

In an aggregate - łącznie,

Notice of revolving credit (borrowing) - nota obciążeniowa,

Advance - kwota kredytu odnawialnego,

Termination date - termin wypowiedzenia umowy,

Effective date - termin wejścia umowy w życie.

 

No Comments Yet.

Leave a comment