Umowy kredytowe

Czy rozumiecie różnicę między loan, credit oraz facility?

A może te słowa są odpowiednikami i można ich używać wymiennie we wszystkich kontekstach?

Odpowiedź brzmi - nie.

Termin facility oznacza kredyt lub pożyczkę bez wskazywania na sposób, w jaki są one udzielane. Z tego powodu w tekstach umów używamy bardziej precyzyjnych terminów takich jak loan czy credit.

Terminu loan używa się, gdy określamy jednoznacznie pożyczoną kwotę.

Termin credit nasuwa możliwość zadłużania się. Z tego powodu słowo to używane jest w kontekście kredytów odnawialnych.

No Comments Yet.

Leave a comment