Umowy kredytowe cd.

Co oznaczają w umowach kredytowych następujące terminy?

Overdraft znaczy kredyt w rachunku bieżącym lub debet.  Należy jednak pamiętać, iż debet oznacza przekroczenie salda rachunku, na które bank nie wyraził zgody. Natomiast kredyt w rachunku bieżącym odnosi się do salda ujemnego na ww. rachunku w postaci limitu kredytowego, na które bank zgodę wyraził.

Lender to kredytodawca lub pożyczkodawca.

Borrower to kredytobiorca lub pożyczkobiorca.

Principal amount lub po prostu principal to kapitał (pożyczona suma), od której naliczane będą odsetki.

No Comments Yet.

Leave a comment